ارائه ی یک روش پیش‌بینی قیمت سهام بورس به‌وسیله‌ی الگوریتم‌های بهبودیافته‌ی ترکیبی یادگیری ماشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه که برخی مردم در حال سرمایه گزاری در بازارهای مالی آنلاین هستند، تحلیل و برسی و پیش‌بینی قیمت سهام برای خریدوفروش با سود بیشتر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. لذا این مقاله درصدد آن برآمده تا بتوان برنامه ای تهیه و تنظیم شود که بتواند قیمت سهام های را پیشبینی کند و به ما اطلاعات بدهد که چه زمانی بهترین زمان برای خرید یا فروش است. این کار به کمک اندیکاتور ها و طبق اتفاقاتی که در گذشته برای یک سهم افتاده استانجام می شود و به کمک یادگیری ماشین به فرمولی به دست می آید که قیمت سهام را در آینده پیشبینی کند و به کاربران اطلاع دهد که الان باید یک سهم را بخرد، بفروشد یا هیچ کاری انجام ندهد. اما در این تحقیق این کار را بسیار پیشرفته تر یعنی با ترکیب چند اندیکاتور انجام شده و سپس با الگوریم های یادگیری ماشین امتحان شده. طبق نتایج بدست آمده در بعضی سهم ها کاربران می توانند قیمت را بسیار با دقت بالا پیشبینی کنند و سود بالایی از معاملات خود در بازار های مالی آنلاین به دست بیاورند.

کلیدواژه‌ها