دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، شهریور 1402 
تجزیه و تحلیل معیارهای مرکزیت گره در شبکه های پیچیده زیستی

علی سرآبادانی سرآبادانی؛ مسعود لپه چی دیزجی؛ خیرالله رهسپار فرد؛ مهرداد صفاریه


سامانه‌ی ثبت بازخورد غیرمتمرکز برای اعتبارسنجی سرویس‌های غیرمتمرکز

علی عبدالعظیمی داوری؛ لیلی محمدخانلی؛ پدرام صالح‌پور