اهداف و چشم انداز

با توجه به گسترش کاربردهای سیستم های توزیع شده درصنعت امروزه سیستم های توزیع شده با کارایی بالا به یکی از مهمترین بسترهای علمی -پژوهشی و کاربردی درحوزه علوم کامپیوتر وتکنولوژی اطلاعات وارتباطات تبدیل شده است.
مهمترین شاخه های سیستم های توزیع شده با کارایی بالا شامل محاسبات خوشه ای و گریدی، رایانش ابری، اینترنت اشیا، کلان داده ها، محاسبات فراگیر و شبکه های اجتماعی است که هریک به طور چشم گیری درحال توسعه وگسترش است.
بنابراین مطالعه و پژوهش های هدفمند در این راستا یکی از مهمترین ضرورتهای علمی در عرصه صنعت وتکنولوژی می باشد.
دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده به صاحب امتیازی گروه تخصصی محاسبات و سامانه های توزیع شده انجمن انفورماتیک ایران، به همکاری جمعی از اساتید متخصص در حوزه مرتبط با هدف نشر پژوهش های نوین در این حوزه درسال ۱۳۹۶ تاسیس گردیده است این دوفصلنامه در ۲ نوبت در سال (مرداد و اسفند) چاپ میشود. نشریه محاسبات و سامانه های توزیع شده، پس از بررسیهای صورت گرفته بر اساس آیین نامه نمایه سازی نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)در کمیته ارزیابی نشریات مورخ ،۱۴۰۱/۱۲/۲۷ تاییدیه ورود به فهرست نشریات لیست اولیه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را به مدت دو سال کسب نموده است. 

محورهای پذیرش مقالات

محاسبات توزیع شده(Distributed Computing)
سیستم های توزیع شده(Distributed System)
محاسبات خوشه ای (Cluster Computing)
محاسبات ابری (Cloud Computing)
محاسبات توری (Grid Computing)
محاسبات مه (Fog Computing)
محاسبات لبه(Edge Computing)
اینترنت اشیا(Internet of Thing)
الگوریتم های موازی(Parallel Algorithms)
محاسبات نرم (Soft Computing) (محاسبات تکاملی ، سیستم های فازی، شبکه های عصبی ) با رویکرد محاسبات توزیعی
داده های حجیم (Big Data)
پایگاه داده توزیعی (Distributed Database)
علم سنجی در حوزه محاسبات و سیستم های توزیعی
وسایر موضوعات مرتبط دیگر